Những điều cần biết khi con bạn có Trí thông minh giao tiếp nổi trội

Trí thông minh tương tác và giao tiếp được hiểu là khả năng thấu hiểu, giao tiếp bằng ngôn từ và phi ngôn từ, khả năng chú ý tới sự khác biệt giữa những cá nhân khác nhau và sự nhạy cảm với cảm xúc, cũng như thái độ của người xung quanh. Read More “Những điều cần biết khi con bạn có Trí thông minh giao tiếp nổi trội”

Những điều cần biết khi con bạn có Trí thông minh toán học – logic nổi trội

Trí thông minh toán học – logic được gắn với cách nhìn nhận truyền thống về IQ nói chung, được hiểu là khả năng suy luận, giải quyết các vấn đề và học cách sử dụng các con số, thông tin, hình ảnh trừu tượng và phân tích mới các mối quan hệ nguyên nhân – kết quả. Read More “Những điều cần biết khi con bạn có Trí thông minh toán học – logic nổi trội”